تماس با کارخانه بلکا پارسه

آدرس : تهران – شهرقدس – بلوار جمهوری – روبروی مجتمع تجاری ابریشم – پلاک ۲۰۲

تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۹۸۴۵۲۸ -۰۹۱۲۳۴۴۸۶۳۴

تلفن : ۰۲۱۴۶۸۷۲۳۱۷